مزیت های نمای سرامیک خشک نسبت به سایر نماها چیست؟

نمای سرامیک خشک جزو مصالح یا این که سرامیک هایی می باشد که به فول بادی معروف می باشند. سرامیک فول بادی به سرامیک های اطلاق می شود که میزان جذب رطوبت آن ها کمتر از یک درصد بوده و در سرانجام در برابر یخبندان مقاومت دوچندان بالایی دارند. یکی از دیگر از مزیت های مضاعف اهمیت نمای سرامیک خشک مقاومت شیمیایی بالا می باشد. نمای سرامیک خشک امروزه به عنوان تازه ترین نمای ساختمان ها شناخته می شود و سرامیک خشک و فایبر سمنت برد از آن دست مصالح جدید و نوینی می باشد که در صنعت سازه و ساختمان ظهور کرده و زمینه ساز تحولی عظیم در صنعت بنا و ساختمان شده است.

ساخت سرامیک خشک نمونه ی بارز تاثیر پیشرفت مهندسی متالوژی در عمران می باشد. این مدل سرامیک جزو سرامیک های پیشرفته ی پرسلانی بوده و به شیوه اکستروژن تولید می گردند. یکی از از عوارض نامگذاری این سرامیک ها نحوه نصب آن ها می باشد، در کارگزاشتن آن ها از هیچگونه ملات سیمانی به کارگیری نشده و اساسی شیوه هایی چون سیستم کارگزاشتن انکری، طرز کارگزاشتن نمایان، روش کارگزاشتن غیر نمایان، کارگزاری کلیپس مخفی شیاری نصب می شوند. سرامیک خشک اساسی تنوع متعددی در طرح و رنگ بوده و به ادله مزیت های متعددی که داراست آیتم دقت فراوان قرار گرفته است.

مزیت های نمای سرامیک خشک نسبت به بقیه نماها چیست؟

نمای سرامیک خشک جزو مصالح یا سرامیک هایی می باشد که به فول بادی مشهور می باشند. سرامیک فول بادی از معروف ترین اشکال نمای خشک می باشد به سرامیک های اطلاق می شود که میزان جذب رطوبت آن ها کمتر از یک % بوده و در عاقبت در برابر یخبندان مقاومت فراوان بالایی دارند. یکی از دیگر از مزیت های زیاد حیاتی نمای سرامیک خشک مقاومت شیمیایی بالا می باشد. این سرامیک ها در برابر مواد خورنده ی اسیدی و بازی، مواد شوینده مضاعف مقاوم بوده و ثبوت رنگ خویش را در برابر همین مواد به خوبی نگهداری می کنند.

مقاومت در برابر خش خوردگی از دیگر مزیت های نمای سرامیک خشک می باشد، به همین جهت همین دسته نما زیبایی و ظواهر خود را در طی سال های متمادی مراقبت کرده و به راحتی درخشندگی و یکنواختی تراز خویش را از دست نمی دهند.